Polskie Inwestycje Publiczno Prywatne

Pierwszy w Polsce specjalistyczny fundusz kapitałowy inwestujący w modelu PPP

Nasza wizja

Tworzymy pierwszy i największy w Polsce specjalistyczny fundusz kapitałowy inwestujący profesjonalnie w projekty i przedsięwzięcia realizowane w modelu PPP

Dowiedz się więcej...

Nasza misja

W opraciu o unikalną wiedzę na temat PPP, znajomości specyfiki polskiego rynku zadań publicznych jak również dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu biznesowemu oferujemy szerokie wsparcie w realizacji zadań realizowanych w formule PPP, w szczególności finansowanie inwestycji i zarządzania.

Dowiedz się więcej...

Nasze wartości

Dowiedz się więcej...

Fakty z rynku PPP

Rynek PPP w Polsce w perspektywie budżetowej 2014-2020 szacuje się na 40 MLD PLN. W perspektywie długoterminowej rynek ten się szacuje na ponad 70 MLD w okresie 10 kolejnych lat.

Obecnie w Polsce mamy:

  • 330 zgłoszonych postępowań
  • 75 zawartych umów
  • 10 projektów zrealizowanych i funkcjonujących

W pierwszej połowie 2013 r. zawarto w Europie (Wielka Brytania, Włochy, Turcja, Holandia, Hiszpania, Francja, Irlandia, Polska, Niemcy, Litwa) ok. 40 umów PPP (źródło: EPEC).

Średnia wartość jednego projektu to 370 mln EUR (w 2012 r. było to 270 mln EUR)

W ciągu ostatnich 15 lat na świecie zrealizowano ponad 1200 projektów typu ppp o łącznej wartości ok. 350 mld EUR.

W Europie liderem PPP jest Wielka Brytania (ponad 900 umów)


Najważniejsze obszary współpracy w modelu PPP to: